آموزش تنظیمات (کانفیگ) اولیه روتر و سویچ سیسکو

پیاده سازی سیسکو

برای پیکربندی یا به اصطلاح کانفیگ کردن تجهیزات سیسکو ابتدا بایستی به device مربوطه وصل شویم. این راه های اتصال عبارتند از: کنسول (به وسیله Rollover Cable) VTY شامل: Telnet و SSH AUX (کاربردی فقط برای روترها) ذکر این نکته ضروری است که برای اولین بار که میخواهیم یک دستگاه جدید را پیکربندی نمائیم یا […]