نگهداری و پشتیبانی اتاق سرور

راه اندازی سرور

اتاق سرور و دیتا سنتر مانند هر اتاق فنی دیگری نیاز به پشتیبانی و نگهداری دارد. احتمال خرابی در تمامی تجهیزات وجود دارد. این اتاق بسیار حیاتی بوده و می بایست از قطعی و خرابی در آن جلوگیری شود. همچنین در صورت بروز مشکل باید به سرعت بر طرف گردد. به همین منظور نیاز به […]