باج افزار چیست ؟

خدمات امنیت شبکه

باج افزار چیست ؟ معرفی مفهوم Ransomeware و راهکارها به زبان ساده باج افزار همه فایل های آفیسم پسوندشون عوض شده ! همه فایل های بکاپم پسوندشون عوض شده ! عکسام شکلشون تغییر کردن باز نمیشن ! ویدیوهام اجرا نمیشه ! و … اینهایی که گفتیم بعضی از حرف هایی هست که دوستان بعد از […]