طراحی شبکه و نقشه شبکه

بست و لیبل گذاری کابل شبکه

طراحی شبکه و نقشه شبکه برنامه ریزی و طراحی نقشه شبکه یک فرآیند برای تحقق شبکه های کامپیوتری است. طراحی شبکه چالش برانگیز و مهم‌ترین مرحله پیش از شروع نصب و راه اندازی شبکه می‌باشد. در واقع طراحی شبکه فاز صفر و یا به عبارتی فاز مطالعاتی خدمات شبکه است. هدف از طراحی شبکه به صفر رساندن […]

خدمات پسیو شبکه

پیاده سازی سیسکو

خدمات پسیو شبکه شرکت پشتیبان شبکه پایدار مراحل اجرای پسیو شبکه بازدید از محل پروژه ابتدا کارشناسان متخصص پسیو شبکه رایکانت از محل انجام پروژه بازدید کرده و اطلاعات مورد نیاز اولیه برای طراحی، مقدمات اجرای پروژه پسیو شبکه و پیش‌فاکتور را جمع‌آوری می‌کنند. بازدید کارشناس به منظور  جمع‌آوری اطلاعاتی مانند متراژ، مسیرهای عبوری و […]