سوابق اجرایی

طراحی و پیاده سازی شبکه های Lan،FireWall،بی سیم در سطح سازمانی و گسترده شهری

زمینه فعالیت : نظارت و هماهنگی و طراحی و پیاده سازی،نصب بیش از ۲۰۰ ارتباط وایرلس Multi point و دهها ارتباط Point to Point و رادیو های مرکزی شرکتها،متصل کردن شرکتها و انواع ارتباط های Tunneling تحت شبکه و بستر اینترنت،طراحی و پیاده سازی شبکه دوربین های IP بیسیم و با سیم و فراهم آوردن امکان دستیابی از طریق اینترنت بصورت امن،انجام انواع و مدیریت انواع پروژه بیسیم و کابل کشی شبکه

Windows Server 2012 & 2008 & 2003

Domain Controller (Active Directory) – DNS Server – DHCP Server – Firewall & Internet Management Software (ISA // Forefront TMG ) – Gateway & Proxy Server – VPN Server – Web Server – FTP & File Server – Print Server-Sib Accounting- Server,Solar Wind Server(Monitoring Server)-WDS-WSUS-HYPER V-VOIP

Wired & Wireless – Lease Line

Routers – Switches(layer 2/3) – Access points – Modems (ADSL – HDSL – Fiber Home) – Mikrotik – Ubnt-Tranzeo-TT-Netronics,Elastix,Programing In Astericks Voip ,NETRONICS

VMware – VSphere